• نمایش سریع
  0 ریال موجود است
  جدید

   کولر گازی اسپیلت 30000 سرد و گرم رومانس  کولر اسپلیت دیواری میدیا دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال ضمانت سایر قطعات توسط شرکت بدرتک الکتریک می باشد همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  0 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  0 ریال موجود است
  جدید

   کولر گازی اسپیلت 24000 سرد و گرم رومانس  کولر اسپلیت دیواری میدیا دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال ضمانت سایر قطعات توسط شرکت بدرتک الکتریک می باشد همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  0 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  0 ریال موجود است
  جدید

   کولر گازی اسپیلت 18000 سرد و گرم رومانس  کولر اسپلیت دیواری میدیا دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال ضمانت سایر قطعات توسط شرکت بدرتک الکتریک می باشد همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  0 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  1,000 ریال موجود است
  جدید

   کولر گازی اسپیلت 12000 سرد و گرم رومانس  کولر اسپلیت دیواری میدیا دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال ضمانت سایر قطعات توسط شرکت بدرتک الکتریک می باشد همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  1,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  0 ریال موجود است
  جدید

   کولر گازی اسپیلت 9000 سرد و گرم رومانس  کولر اسپلیت دیواری میدیا دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال ضمانت سایر قطعات توسط شرکت بدرتک الکتریک می باشد همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  0 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  12,530,000 ریال 13,200,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی پرتابل گری 12000 اینورتر سرد و گرم - کم مصرف دارای 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال گارانتی سایر قطعات همراه با 10 سال خدمات پس از فروش می باشد همراه با 5 متر لوله رايگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - پرتابل - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  12,530,000 ریال 13,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  41,800,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت ایستاده کم مصرف هایسنس 30000 سرد و گرم کولر گازی اسپليت هایسنس دارای 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط  توسط كارت ضمانت زرین مي باشند . همراه با 5 متر لوله رايگانجهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید

  41,800,000 ریال
  موجود
 • نمایش سریع
  29,520,000 ریال 31,350,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت ایستاده کم مصرف هایسنس 24000 سرد و گرم کولر گازی اسپليت هایسنس دارای 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط  توسط كارت ضمانت زرین مي باشند . همراه با 5 متر لوله رايگانجهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید

  29,520,000 ریال 31,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  42,820,000 ریال 45,650,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 24000 تایتان پلاس اینورتر LG SV246STQ3 INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  42,820,000 ریال 45,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  36,840,000 ریال 37,980,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 18000 تایتان پلاس اینورتر LG SV186STQ3 INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  36,840,000 ریال 37,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  25,020,000 ریال 26,770,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 12000 تایتان پلاس اینورتر LG SV126STQ3 INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  25,020,000 ریال 26,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  22,520,000 ریال 24,140,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 9000 تایتان پلاس اینورتر LG SV096STQ3 INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  22,520,000 ریال 24,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  36,520,000 ریال 38,990,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 18000 تایتان تروپیکال اینورتر LG RV186STQ INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  36,520,000 ریال 38,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  43,720,000 ریال 46,560,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 24000 تایتان تروپیکال اینورتر LG RV246STQ INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  43,720,000 ریال 46,560,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  45,020,000 ریال 47,970,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 24000 آرت کول اینورتر LG AV246STQ INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  45,020,000 ریال 47,970,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  38,020,000 ریال 40,500,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 24000 آرت کول اینورتر LG AV246STQ INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  38,020,000 ریال 40,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  27,240,000 ریال 29,090,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 12000 آرت کول اینورتر LG AV126STQ INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  27,240,000 ریال 29,090,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  24,240,000 ریال 25,850,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 9000 آرت کول اینورتر LG AV096STQ INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  24,240,000 ریال 25,850,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  20,320,000 ریال 21,710,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 9000 تایتان اینورتر LG SV096STQ2 INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  20,320,000 ریال 21,710,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  20,320,000 ریال 21,710,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت ایستاده ال جی 48000 LG LP-H508TLC0 همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت ایستاده - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  20,320,000 ریال 21,710,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  22,520,000 ریال 24,140,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 9000 تایتان پلاس اینورتر LG SV096STQ3 INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  22,520,000 ریال 24,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  36,520,000 ریال 38,990,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 18000 تایتان تروپیکال اینورتر LG RV186STQ INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  36,520,000 ریال 38,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  42,820,000 ریال 45,650,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 24000 تایتان پلاس اینورتر LG SV246STQ3 INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  42,820,000 ریال 45,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  36,840,000 ریال 37,980,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 18000 تایتان پلاس اینورتر LG SV186STQ3 INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  36,840,000 ریال 37,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  13,130,000 ریال 13,830,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت ال جی 9000 اسمایل LG S096MQ همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  13,130,000 ریال 13,830,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  47,800,000 ریال 49,900,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 30000 تایتان بیگ اینورتر LG TV306STQ INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  47,800,000 ریال 49,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  52,510,000 ریال 64,900,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت ایستاده هایسنس 60000 سرد و گرم کولر گازی اسپليت هایسنس دارای 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط  توسط كارت ضمانت زرین مي باشند . همراه با 5 متر لوله رايگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیریدجهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت ایستاده - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  52,510,000 ریال 64,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  52,260,000 ریال 58,260,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری اجنرال 30000 اینورتر مدل OGENERAL ASGS30LFCA INVERTER گارانتی و نصب کولر گازی اسپلیت اجنرال  فقط  توسط خدمات مجاز به صورت رايگان مي باشد. کولر های گازی کم مصرف اجنرال  5 سال ضمانت كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشد . جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت...

  52,260,000 ریال 58,260,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  49,830,000 ریال 53,900,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت ایستاده هایسنس 48000 سرد و گرم کولر گازی اسپليت هایسنس دارای 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط  توسط كارت ضمانت زرین مي باشند . همراه با 5 متر لوله رايگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی  اسپلیت ایستاده - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  49,830,000 ریال 53,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  49,660,000 ریال 52,720,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 34000 تایتان بیگ LG S366TQ2  همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  49,660,000 ریال 52,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  47,800,000 ریال 49,900,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 30000 تایتان بیگ اینورتر LG TV306STQ INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  47,800,000 ریال 49,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  45,920,000 ریال 48,980,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 34000 تایتان بیگ LG S366TC2  همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  45,920,000 ریال 48,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  45,020,000 ریال 47,970,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 24000 آرت کول اینورتر LG AV246STQ INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  45,020,000 ریال 47,970,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  44,520,000 ریال 47,470,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 30000 تایتان بیگ LG S306TQ2  همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  44,520,000 ریال 47,470,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  44,200,000 ریال 47,200,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 24000 نکست پلاس اینورتر LG BV246STQ INVERTER همراه با 5 سال گارانتی کمپرسور همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  44,200,000 ریال 47,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  44,000,000 ریال 48,700,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت اجنرال 30000 مدل OGENERAL ASGS30RVT گارانتی و نصب کولر گازی اسپلیت اجنرال  فقط  توسط خدمات مجاز به صورت رايگان مي باشد. کولرهای گازی کم مصرف اجنرال  5 سال ضمانت كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشد . جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  44,000,000 ریال 48,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  44,000,000 ریال 48,700,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت اجنرال 30000 مدل OGENERAL ASGS30AVT گارانتی و نصب کولر گازی اسپلیت اجنرال  فقط  توسط خدمات مجاز به صورت رايگان مي باشد. کولر های گازی کم مصرف اجنرال  5 سال ضمانت كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشد . جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  44,000,000 ریال 48,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  42,220,000 ریال 48,720,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری اجنرال 24000 اینورتر مدل OGENERAL ASGS24LFCA INVERTER گارانتی و نصب کولر گازی اسپلیت اجنرال  فقط  توسط خدمات مجاز به صورت رايگان مي باشد. کولر های گازی کم مصرف اجنرال  5 سال ضمانت كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشد . جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت...

  42,220,000 ریال 48,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است