• نمایش سریع
  0 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری گری 12000 یومتیک Gree U'matic-HE12H1 نصب وگارانتی کولرهای گازی اسپلیت گری  فقط توسط خدمات مجاز شركت تهویه نیاهمراه با 5 متر لوله رايگان انجام می پذیرد داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشند جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر...

  0 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  0 ریال 0 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری گری 9000 یومتیک Gree U'matic-HE09H1 نصب وگارانتی کولرهای گازی اسپلیت گری  فقط توسط خدمات مجاز شركت تهویه نیاهمراه با 5 متر لوله رايگان انجام می پذیرد داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشند جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر...

  0 ریال 0 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  35,880,000 ریال 41,700,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری گری 24000 آیمتیک Gree I' Matic - H24H1 نصب وگارانتی کولرهای گازی اسپلیت گری  فقط توسط خدمات مجاز شركت تهویه نیاهمراه با 5 متر لوله رايگان انجام می پذیرد داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشند جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر...

  35,880,000 ریال 41,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  27,500,000 ریال 34,200,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری گری 18000 آیمتیک Gree I' Matic - H18H1 نصب وگارانتی کولرهای گازی اسپلیت گری  فقط توسط خدمات مجاز شركت تهویه نیاهمراه با 5 متر لوله رايگان انجام می پذیرد داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشند جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر...

  27,500,000 ریال 34,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  17,800,000 ریال 22,500,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری گری 12000 آیمتیک Gree I' Matic - H12H1 نصب وگارانتی کولرهای گازی اسپلیت گری  فقط توسط خدمات مجاز شركت تهویه نیاهمراه با 5 متر لوله رايگان انجام می پذیرد داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشند جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر...

  17,800,000 ریال 22,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  16,500,000 ریال 20,900,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری گری 9000 آیمتیک Gree I' Matic - H09H1 نصب وگارانتی کولرهای گازی اسپلیت گری  فقط توسط خدمات مجاز شركت تهویه نیاهمراه با 5 متر لوله رايگان انجام می پذیرد داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشند جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر...

  16,500,000 ریال 20,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  14,500,000 ریال 15,900,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی پنجره ای گری 19000 توربو Gree Turbo-H19C3 نصب وگارانتی کولرهای گازی اسپلیت گری  فقط توسط خدمات مجاز شركت تهویه نیاهمراه با 5 متر لوله رايگان انجام می پذیرد داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشند جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر تماس بگیرید

  14,500,000 ریال 15,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  26,680,000 ریال 31,000,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری گری 24000 دی متیک Gree D'Matic - H24H1 نصب وگارانتی کولرهای گازی اسپلیت گری  فقط توسط خدمات مجاز شركت تهویه نیاهمراه با 5 متر لوله رايگان انجام می پذیرد داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشند جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب...

  26,680,000 ریال 31,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  42,820,000 ریال 45,650,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 24000 تایتان پلاس اینورتر LG SV246STQ3 INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گاز - اسپلیت دیواری - با قیمت...

  42,820,000 ریال 45,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  36,840,000 ریال 37,980,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 18000 تایتان پلاس اینورتر LG SV186STQ3 INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت...

  36,840,000 ریال 37,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  25,020,000 ریال 26,770,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 12000 تایتان پلاس اینورتر LG SV126STQ3 INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت...

  25,020,000 ریال 26,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  22,520,000 ریال 24,140,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 9000 تایتان پلاس اینورتر LG SV096STQ3 INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت...

  22,520,000 ریال 24,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  36,520,000 ریال 38,990,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 18000 تایتان تروپیکال اینورتر LG RV186STQ INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با...

  36,520,000 ریال 38,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  43,720,000 ریال 46,560,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 24000 تایتان تروپیکال اینورتر LG RV246STQ INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با...

  43,720,000 ریال 46,560,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  45,020,000 ریال 47,970,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 24000 آرت کول اینورتر LG AV246STQ INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید مده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسب...

  45,020,000 ریال 47,970,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  38,020,000 ریال 40,500,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 24000 آرت کول اینورتر LG AV246STQ INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسب...

  38,020,000 ریال 40,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  27,240,000 ریال 29,090,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 12000 آرت کول اینورتر LG AV126STQ INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسب...

  27,240,000 ریال 29,090,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  24,240,000 ریال 25,850,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 9000 آرت کول اینورتر LG AV096STQ INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسب...

  24,240,000 ریال 25,850,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  20,320,000 ریال 21,710,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 9000 تایتان اینورتر LG SV096STQ2 INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر تماس...

  20,320,000 ریال 21,710,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  64,380,000 ریال 68,180,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت ایستاده ال جی 48000 LG LP-H508TLC0 کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت ایستاده - با قیمت مناسب تر تماس بگیرید

  64,380,000 ریال 68,180,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  22,520,000 ریال 24,140,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 9000 تایتان پلاس اینورتر LG SV096STQ3 INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت...

  22,520,000 ریال 24,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  36,520,000 ریال 38,990,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 18000 تایتان تروپیکال اینورتر LG RV186STQ INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با...

  36,520,000 ریال 38,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  42,820,000 ریال 45,650,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 24000 تایتان پلاس اینورتر LG SV246STQ3 INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گاز - اسپلیت دیواری - با قیمت...

  42,820,000 ریال 45,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  36,840,000 ریال 37,980,000 ریال موجود
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری - کم مصرف ال جی 18000 تایتان پلاس اینورتر LG SV186STQ3 INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت...

  36,840,000 ریال 37,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • نمایش سریع
  36,800,000 ریال 39,300,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 24000 نکست وان اینورتر LG NV246STQ INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسب تر تماس...

  36,800,000 ریال 39,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  13,130,000 ریال 13,830,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 9000 اسمایل LG S096MQ SMILE کولرهای گازی اسپليت دیواری ال جي داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری با قیمت مناسب تر تماس بگیرید

  13,130,000 ریال 13,830,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  47,800,000 ریال 49,900,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 30000 تایتان بیگ اینورتر LG TV306STQ INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر...

  47,800,000 ریال 49,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  82,700,000 ریال 86,150,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 9000 تایتان اینورتر LG SV096STQ2 INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر تماس بگیر

  82,700,000 ریال 86,150,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  150,000,000 ریال 165,000,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت ایستاده هایسنس 90000 سرد و گرم کولر گازی اسپليت ایستاده هایسنس دارای 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط  توسط كارت ضمانت زرین مي باشند همراه با 5 متر لوله رايگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیریدجهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت ایستاده - با قیمت مناسب تر تماس بگیرید

  150,000,000 ریال 165,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  140,500,000 ریال 148,000,000 ریال موجود است
  جدید

   کولر گازی اسپیلت ایستاده مدیا 96000 سرد و گرم  midea Tower-96HT3 کولرگازی اسپلیت ایستاده میدیا دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال ضمانت سایر قطعات توسط شرکت بدرتک الکتریک می باشد همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت ایستاده - با قیمت مناسب تر تماس بگیرید

  140,500,000 ریال 148,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  97,600,000 ریال 108,350,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری کم مصرف ال جی 28000 اینورتر LG PV286STQ کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر تماس بگیری

  97,600,000 ریال 108,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  91,000,000 ریال 100,000,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی داکت اسپلیت کم مصرف ال جی 60000 اینورتر LG UB60-3 INVERTER داکت اسپلیت سقفی اینورتر ال جی LG داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند . جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جت خرید عمده کولرگازی - داکت اسپلیت با قیمت مناسبتر تماس بگیری

  91,000,000 ریال 100,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  89,370,000 ریال 100,000,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی داکت اسپلیت کم مصرف ال جی 60000 اینورتر LG UB60-1 INVERTER داکت اسپلیت سقفی اینورتر ال جی LG داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند . جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جت خرید عمده کولرگازی - داکت اسپلیت با قیمت مناسبتر تماس بگیری

  89,370,000 ریال 100,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  87,400,000 ریال 96,000,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی داکت اسپلیت کم مصرف ال جی 48000 اینورتر LG UB48-3 INVERTER داکت اسپلیت سقفی اینورتر ال جی LG داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند . جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جت خرید عمده کولرگازی - داکت اسپلیت با قیمت مناسبتر تماس بگیری

  87,400,000 ریال 96,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  87,400,000 ریال 96,000,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی داکت اسپلیت کم مصرف ال جی 48000 اینورتر LG UB48-1 INVERTER داکت اسپلیت سقفی اینورتر ال جی LG داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند . جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جت خرید عمده کولرگازی - داکت اسپلیت با قیمت مناسبتر تماس بگیری

  87,400,000 ریال 96,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  86,400,000 ریال 94,900,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی داکت اسپلیت کم مصرف ال جی 42000 اینورتر LG UB42-3 INVERTER داکت اسپلیت سقفی اینورتر ال جی LG داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند . جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جت خرید عمده کولر گازی - داکت اسپلیت با قیمت مناسبتر تماس بگیری

  86,400,000 ریال 94,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  82,700,000 ریال 86,150,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت دیواری ال جی 9000 تایتان اینورتر LG SV096STQ2 INVERTER کولرهای گازی اسپليت ال جي  داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني فقط توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند همراه با 5 متر لوله رایگان   نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت دیواری - با قیمت مناسب تر تماس بگیر

  82,700,000 ریال 86,150,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  81,680,000 ریال 87,800,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی اسپلیت ایستاده 28000 کم مصرف سامسونگ SAMSUNG AF28FSS MEMORY کولر های گازی و  اسپليت سامسونگ داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتي قطعات ضمانت سام سرويس مي باشند. همراه با 5 متر لوله رایگان نصب رایگان جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جهت خرید عمده کولر گازی - اسپلیت ایستاده- با قیمت مناسبتر تماس بگیرید

  81,680,000 ریال 87,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  81,500,000 ریال 89,500,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی داکت اسپلیت کم مصرف ال جی 42000 اینورتر LG UB42-1 INVERTER داکت اسپلیت سقفی اینورتر ال جی LG داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند . جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جت خرید عمده کولر گازی - داکت اسپلیت با قیمت مناسبتر تماس بگیری

  81,500,000 ریال 89,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است
 • نمایش سریع
  72,800,000 ریال 80,000,000 ریال موجود است
  جدید

  کولر گازی داکت اسپلیت کم مصرف ال جی 36000 اینورتر LG UB36-3 INVERTER داکت اسپلیت سقفی اینورتر ال جی LG داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني توسط كارت ضمانت گلدايران مي باشند . جهت مشاوره رایگان و کارشناسی در محل، با ما تماس بگیرید جت خرید عمده کولر گازی - داکت اسپلیت با قیمت مناسبتر تماس بگیری

  72,800,000 ریال 80,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود است